Služby

Důkaz z webových stránek

Zajištění (aktuálního, budoucího i historického) stavu

internetových (webových) stránek s analýzou obsahu

Zajištění části či celé domény (webu)

Zajistíme obsah celé domény druhého (např. cokoli.cz, .com, .org apod.) třetího i vyššího řádu (např. cokoli.XXX.XX) či její ohraničenou část (URL - specifické adresy). Zajištění prokazuje lidsky i strojově přístupný obsah, design, grafiku, fotografie, reklamu, odkazy na externí zdroje apod.

Stručný případ užití z praxe:

Klient nás kontaktoval s tím, že odcházející zaměstnanci neoprávněně převzali jeho know-how a nabízejí jej na internetu za úplatu. Pro proces dokazování jsme zajistili obsah konkurenčních webových stránek, včetně obsahujících kontaků a cenových informací.

Znalecký posudek byl užit v trestním řízení.

01

Opakované zajištění webových stránek

Opakované zajištění (stejných) webových stránek Vám zprostředkuje, v předem definovaném časovém rámci, prokazatelné změny cílových webových stránek. Užívá se zejména v okamžiku, kdy je potřeba prokázat ne/zveřejnění či ne/stažení některých informací, nebo prokázat opakované jednání.

Stručný případ užití z praxe:

Klient nás kontaktoval s tím, že na základě úspěšného soudního sporu má protistrana zveřejnit omluvu na svých webových stránkách. Klient měl obavu, že ji protistrana nezveřejní. Opakovaně jsme tedy monitorovali příslušné webové stránky. Omluva zveřejněna byla (což bylo dokazováno fotografií z webových stránek, kdy zveřejnění proběhlo po půlnoci určeného dne) náš znalecký posudek ale prokázal, že omluva byla zveřejněna pouze necelou hodinu, místo nařízených třiceti dnů.

Znalecký posudek byl užit v civilním řízení.

02

Kontrola budoucího stavu

Jedná se o službu zajištění webových stránek (celé či části určené domény), ale v konkrétním, předem domluveném datu a čase.

Stručný případ užití z praxe:

Klient nás kontaktoval s tím, že objednal k určenému datu podstatné úpravy a rozšíření svých webových stránek. Po urgencích a opakovaně prodloužených termínech dodání byla vytvořena dohoda o narovnání s pevně stanovaným limitem dodání díla. K tomuto termínu bylo naším úkolem zajistit stav webových stránek pro exaktní stanovení ne/splnění dohod smluvních stran.

Znalecký posudek byl užit u interních jednání podniku s dodavatelem.

03

Obsah a design již neexistujících stránek

Tato služba se pokouší o zajištění již neexistujících webových stránek (domény) a jejího obsahu, a to v co nejbližším datu k Vašemu zájmovému.

Stručný případ užití z praxe:

Klient nás kontaktoval s tím, že nejdříve podal žádost o předběžné opatření a poté řešil soudní spor. Klient se dostal při soudním procesu do důkazní nouze, kdy byly zpochybněny důkazy použité při rozhodování o předběžném opatření. Dále byly předmětné webové stránky již obsahově upraveny. Znaleckým zkoumáním, pomocí některých nástrojů, se podařilo zjistit historický stav předmětných webových stránek i jejich podstatné úpravy v čase, a to i přes to že veřejně přístupné stránky již neexistovaly v dané podobě.

Znalecký posudek byl užit v civilním řízení.

04

Analýza výskytu a projevu malware

Webové stránky mohou být napadeny a případně použity i pro šíření škodlivého kódu dále. Tato služba má za cíl analyzovat případné napadení, popř. zdokumentovat maximum informací o infekci.

Stručný případ užití z praxe:

Klient nás kontaktoval s tím, že byl obviněn z trestného činu poškození a zneužití záznamu na nosiči informací (dle § 257a trestního zákona). Několik osob se obrátilo na policejní orgán s tím, že z klientovo webových stránek došlo k infikování jejich počítače a mobilních zařízení. Policie měla k dispozici znalecký posudek, že na klientovo webových stránkách se opravdu nachází malware a útočí na návštěvníky stránek. Naše analýza prokázala napadení webových stránek klienta a závadné chování třetí strany, která stála za každým tímto útokem.

Znalecký posudek byl užit k vyvinění v trestním řízení.

05

Problematika embedovaného obsahu

Problematika embedovaného (vloženého) obsahu je velmi široká a technicky i právně komplikovaná. Služba pomáhá v orientaci a analýze jiných (cizích) zdrojů v konkrétních webových stránkách. Využívá se např. při určení prospěchu (např. vnořené reklamní systémy) či autorskoprávní problematice ochrany na internetu (zdroje nejsou uloženy na webových stránkách kde jsou viditelné, ale u třetích stran).

Stručný případ užití z praxe:

Policejní orgán nás kontaktoval s tím, že potřebuje pomoci při vyšetřování porušování autorských práv, kdy je na webových stránkách on-line přístupno stovky audiovisuálních děl, které ale při zajištění techniky u provozovatele nebyly obsahem (nebyly zajištěny ani nalazeny). Naším znaleckým posudkem došlo k technickému prokázání odkud a jak byl obsah zpřístupněn veřejnosti, a to ač nebyl při domovních a nebytových prohlídkách policií nalezen (obsah uložen v jiné jurisdikci).

Znalecký posudek byl užit v přípravném, resp. v trestním řízení.

06

Chování webových stránek

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
07

Zjištění zainteresovaných osob

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
08

Audio-visuální záznamy

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
09

Kvalita a úplnost webových stránek

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
10

Kontrola neviditelných a skrytých prvků

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
11

Rešerše a analýza

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
12

Steganografie

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
13

Hodnocení ekonomických parametrů pro ocenění

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
14

Elektronické právní jednání na webu

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
15

Jiná autorsko-právní díla

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
16

Vyhodnocení užití licencovaného obsahu

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
17

Obrázky a fotogalerie

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
18

Hodnocení provozních parametrů

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
19

Ne/legální nakládání s doménou či stránkami

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
20

Důvěryhodné uložení (archiv) webových stránek

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
21

Důkaz ze sociálních sítí

Zajištění obsahu ze sociálních sítích, včetně "lajků", komentářů, korespondence, přátel apod.

Opakované zajištění webových stránek

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
01
Důkaz z aplikací a zdrojový kód

Prokázání funkcionality, designu, dat

z programů, aplikací, databází

Jednorázové zajištění webových stránek

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
01
Důkaz z jiných zdrojů

Prokázání či zápis o stavu, zajištění

elektronických dokumentů, souborů, popis funkčnosti či funkcionality apod.

Jednorázové zajištění webových stránek

Lorem ipsum dolor sit labore amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

DEFAULT-CONTENT
01